Головне меню

Запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням на виробництві

У Хорошівському відділені управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області за 2018 рік зареєстровано  10 несщасних випадків, три з яких не пов’язані з виробництвом. На жаль, із 10 нещасних випадків – чотири із смертельними  наслідками.

Аналізуючи причини нещасних випадків на виробництві, дуже прикро усвідомлювати, що більшості з них можна було б уникнути, якщо вчасно проводити профілактичну роботу.

Профілактика  виробничого травматизму  ефективна тільки в тих випадках, коли вона проводиться системно. Роз’яснювальну роботу серед працівників слід проводити щодня з урахуванням особливостей кожного робочого місця. Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку – тим безпечнішими стануть умови його роботи, а це і є ключовим чинником у нашій роботі.

Досвід виявлення та розпізнання працівниками небезпечних ситуацій – одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму. Боротьбу з яким слід починати з організаційних заходів. Тому особливо актуальним стає якісне проведення адміністрацією підприємства контролю за станом охорони праці. Служба охорони праці підприємства повинна працювати в наступних пріоритетних напрямах діяльності з профілактики виробничого травматизму:

– виявлення можливостей виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, їх профілактика, ознайомлення працюючих із методами їх запобігання і ліквідації;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з усвідомленням працівниками сутності, умов і причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, застосування заходів адміністративного і матеріального впливу до порушників правил безпеки на виробництві;

– постійне навчання робітників і керівників всіх рівнів правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко й вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечних ситуацій;

– розроблення і впровадження заходів для унеможливлення випадків, що сталися;

– впровадження у виробництві передових методів профілактики травматизму та профзахворювань.

Практика засвідчує, що запобігати виробничому травматизму як явищу – можливо, реалізовуючи всі перераховані заходи. Для цього необхідно використовувати можливості комплексного підходу, а саме: техніки і технології виробництва; системи організації й управління виробництвом; медицини праці (виробнича санітарія); економіки виробництва (економіка охорони праці); чинної законодавчої бази з охорони праці.

Події показують, що проблема виробничого травматизму лежить, перш за все, в області «людського фактору». Порушення вимог безпеки праці, що виявляються в ході обстежень підприємств, при розслідуванні нещасних випадків, свідчать, що основними причинами нещасних випадків на виробництві насамперед є: порушення трудової та виробничої дисципліни виконавцями робіт, недодержання вимог інструкцій з охорони праці, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з питань охорони праці, відсутність або недосконалість системи управління охороною праці. Іншими словами, виробничий травматизм є наслідком недоліків та упущень у роботі керівників підприємств та спеціалістів з охорони праці.

Відділенням Фонду проведено аналіз причин та обставин нещасних випадків на виробництві, які свідчать про наявність серйозних недоліків в організації функціонування системи управління охороною праці, а саме: працівники підприємств не навчені безпечним прийомам робіт, не проінструктовані, не забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту; роботодавцями не виконуються вимоги статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо виділення коштів на охорону праці; умови праці на робочих місцях не відповідають установленим нормам. Проведення інструктажів, навчань з охорони праці, підготовка внутрішніх нормативних документів часто перетворюються в формальну справу. В результаті залишаються невиконаними комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці. Тобто, ступінь ризику отримати виробничу травму або професійне захворювання залишається дуже високим. Особливо це характерно для невеликих господарств із невеликою кількістю працівників.

Щоб уникнути трагедій і каліцтва людей, не потрібно значних економічних витрат, достатніми є вчасні заходи контролю з боку адміністративно-технічних працівників підприємств за дотриманням виконавцями робіт вимог безпеки, підвищенням дисципліни на виробництві, приведенням у відповідність до вимог нормативних актів організації навчання та перевірки знань з охорони праці. Законом України “Про охорону праці” передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Виконуючи  роботу, будьте обережними та обачливими, дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Начальник Хорошівського відділення ВД ФССУ у Житомирській області Олена Ющенко


Схожі новини

Залишити відповідь