Головне меню

Виконання бюджету Хорошівського району за 1-ий квартал 2019 року

Протягом січня-березня 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 2 192,1 тис.грн. власних доходів,  що на 704,3 тис.грн. більше ніж затверджений органами місцевого самоврядування плановий показник з урахуванням внесених змін. До розрахункової норми недоотримано 491,7 тис.грн.

Враховуючи наявний контингент платників податків доходну частину загального фонду бюджету району формують 7 джерел доходів. За звітний період всі заплановані  показники виконані на 100 та більше відсотків.

Як і в минулому році основним бюджетоутворюючим джерелом доходів є податок на майно (в т.ч. плата за землю) якого суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами сплачено 866,7 тис.грн. До плану додатково надійшло 324,2 тис.грн., або виконання склало 159,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року плати за землю надійшло на 394,8 тис.грн. менше у зв’язку із тим, що у 2018 році по Радицькій сільській раді ПП «Партнер» сплатив заборгованість за рішенням суду.  Частка платежів за користування землями в даному платежі становить 97,6% або 845,7 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  мобілізовано 21,0 тис.грн. або 2,4%. В загальній сумі надходжень плати за замлю частка юридичних осіб становить 95,4%, або 827,0 тис.грн. Використання земель на умовах оренди дало можливість залучити  до місцевих бюджетів району кошти в сумі 811,5 тис.грн., що становить 93,6%  загальної суми даного платежу.

Плата за землю згідно Бюджетного кодексу України є джерелом доходів який надходить до сільських та селищних бюджетів. Питома вага надходжень плати за землю в обсязі доходів Топорищенської сільської ради склала 68,8%  (674,2 тис.грн.) та Радицької – 76,1%  (171,5 тис.грн.) .

Податку на доходи фізичних осіб при плані  709,4 тис.грн. до районного бюджету надійшло 729,4 тис.грн., додатково отримано 20,0 тис.грн. Питома вага в структурі надходжень  бюджету району займає – 33,3%. Найбільшими платниками є бюджетні установи району. В порівнянні з січнем-березнем 2018 року надходження зменшились на 9,5 тис.грн. у зв’язку із перенесенням термінів виплати заробітної плати по бюджетних установах району.

Рентної плати за використання лісових ресурсів надійшло 196,1 тис.грн., що забезпечило виконання планового показника, додаткові надходження склали 194,1 тис.грн. До бюджету Топорищенської сільської ради сплачено 39,7 тис.грн., Радицької – 4,2 тис.грн. та до районного бюджету – 152,2 тис.грн.

Плановий показник на січень-березень по акцизному податку по Топорищенському сільському бюджету становить 9,4 тис.грн. Фактичні надходження склали 14,8 тис.грн. додаткові надходження склали 5,4 тис.грн.

Крім вищезгаданих платежів, доходну частину бюджету формують платежі, питома вага яких в загальному обсязі є незначною, проте це дає можливість забезпечувати вчасні та в повному обсязі розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями, проводити розрахунки за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування. Так, до зведеного бюджету району надійшло єдиного податку на підприємницьку діяльність 285,9 тис.грн., плати за надання адміністративних послуг – 49,8 тис.грн., орендної плати за використання майна комунальної власності – 19,7 тис.грн.

У звітному періоді питома вага надходжень районного бюджету в загальній сумі доходів склала 30,9%, або 832,0 тис.грн., Топорищенського сільського бюджету – 42,2% (1 136,6 тис.грн)  та Радицького сільського бюджету – 26,9% (724,3 тис.грн.)

У І–му кварталі поточного року  видаткова частина бюджету склала     29 914,4тис.грн. та забезпечила функціонування  наступних галузей:

 • державне управління – 954,1тис.грн. (3,2% від загальної суми видатків);
 • освіта – 2 409,6тис.грн.( 8,1%);
 • охорона здоров’я –5 042,1тис.грн. ( 16,9%)
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 20 827,9тис.грн. (69,6%);
 • житлово-комунальне господарство – 144,6тис.грн. (0,5%);
 • культура та мистецтво –79,6тис.грн. (0,3%);
 • інші галузі – 456,2тис.грн. (1.4%) 

За рахунок фінансування галузей бюджетної сфери проведено видатки на:

 • оплату праці з нарахуваннями -6 562,8тис.грн. (22% від загальної суми видатків);
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 145,0тис.грн. (0,5%);
 • продукти харчування – 133,5тис.грн. (0,4%);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  –  1 239,4тис.грн.(4,1%);
 • соціальне забезпечення –20 691,0тис.грн. (69,2%);
 • інші видатки  – 1 142,7тис.грн. (3,8%)  

За рахунок видатків на утримання бюджетних установ заробітну плату у районі отримує 364 працівники бюджетної сфери, середньомісячний фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 2 187,6 тис.грн.

За січень-березень з державного бюджету до бюджету району надійшло 328,8 тис.грн. базової дотації, 586,.9 тис.грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та 375,0 тис.грн. іншої дотації, що забезпечило виконання планового показника в повному обсязі.

Крім того, на проведення видатків по відповідних галузях отримано освітньої субвенції в обсязі  1 197,3тис.грн. та медичної – 380,4тис.грн., що відповідає затвердженим  плановим показникам.

У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення за  рік з державного бюджету районним бюджетом отримано та перераховано головному розпоряднику коштів (УПСЗН)  20 619,4 тис.грн., в тому числі:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 15 387,7 тис.грн.;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 4 664,2 тис.грн.;

–  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 362,4 тис.грн.;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 205,1тис.грн.

Протягом І кварталу поточного року до районного бюджету з інших місцевих бюджетів району на вирішення питань соціального характеру перераховано 226,5тис.грн. «Інших субвенцій», а саме:

– Топорищенською сільською радою – 15,3тис.грн.;

– Радицькою сільською радою – 10,0тис.грн.;

– Іршанською селищною радою – 49,5тис.грн.;

– Новоборівською селищною радою – 33,9тис.грн.;

– Хорошівською селищною радою – 117,8тис.грн.

Враховуючи власні доходи та трансфертні платежі фінансування   всіх захищених статей видатків бюджетних установ, що фінансуються коштом місцевих бюджетів, здійснювалось вчасно та в повному обсязі.

Станом на 1 квітня 2019 року  відсутня будь-яка кредиторська заборгованість.


Схожі новини

Залишити відповідь