Головне меню

Про виконання бюджету Хорошівського району у першому півріччі 2019 року

Протягом  січня-червня 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 4 740,4тис.грн. власних доходів,  що на 936,4тис.грн. більше ніж затверджений органами місцевого самоврядування плановий показник з урахуванням внесених змін. До розрахункової норми недоотримано 556,9тис.грн.

Враховуючи наявний контингент платників податків доходну частину загального фонду бюджету району формують 7 джерел доходів. За звітний період всі заплановані  показники виконані на 100 та більше відсотків.

Як і в минулому році основним бюджетоутворюючим джерелом доходів є податок на майно (в т.ч. плата за землю) якого суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами сплачено 1 894,2тис.грн. До плану додатково надійшло 549,7тис.грн., або виконання склало 140,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року плати за землю надійшло на 311,6тис.грн. менше у зв’язку із тим, що у 2018 році по Радицькій сільській раді ПП «Партнер» сплатив заборгованість за рішенням суду.  Частка платежів за користування землями в даному платежі становить 96,4% або 1 825,1тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  мобілізовано 69,1тис.грн. або 3,6%. В загальній сумі надходжень плати за землю частка юридичних осіб становить 95,3%, або 1 805,9тис.грн. Використання земель на умовах оренди дало можливість залучити  до місцевих бюджетів району кошти в сумі 1 749,1тис.грн., що становить 92,3%  загальної суми даного платежу.

Плата за землю згідно Бюджетного кодексу України є джерелом доходів який надходить до сільських та селищних бюджетів. Питома вага надходжень плати за землю в обсязі доходів Топорищенської сільської ради склала 56,0%  (1 258,9тис.грн.) та Радицької – 71,3%  (471,0тис.грн.) .

Податку на доходи фізичних осіб при плані  1 521,9тис.грн. до районного бюджету надійшло 1 561,2тис.грн., додатково отримано 39,3тис.грн. Питома вага в структурі надходжень  бюджету району займає – 32,9%. Найбільшими платниками є бюджетні установи району.

Рентної плати за використання лісових ресурсів надійшло 150,5тис.грн., що забезпечило виконання планового показника, додаткові надходження склали 127,5тис.грн. До бюджету Топорищенської сільської ради сплачено 49,6тис.грн., Радицької – 9,5тис.грн. та до районного бюджету – 91,5тис.грн.

Плановий показник на січень-червень по акцизному податку по Топорищенському сільському бюджету становить 304,4тис.грн. Фактичні надходження склали 411,4тис.грн. додаткові надходження склали 107,0тис.грн.

Крім вищезгаданих платежів, доходну частину бюджету формують платежі, питома вага яких в загальному обсязі є незначною, проте це дає можливість забезпечувати вчасні та в повному обсязі розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями, проводити розрахунки за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування. Так, до зведеного бюджету району надійшло єдиного податку на підприємницьку діяльність 494,0тис.грн., плати за надання адміністративних послуг – 133,6тис.грн., орендної плати за використання майна комунальної власності – 35,1тис.грн.

У звітному періоді питома вага надходжень районного бюджету в загальній сумі доходів склала 38,6%, або 1 829,7тис.грн., Топорищенського сільського бюджету – 47,5% (2 250,0тис.грн)  та Радицького сільського бюджету – 13,9% (660,6тис.грн.)

У І–му півріччі поточного року  видаткова частина загального фонду бюджету склала 67 364,5тис.грн. та забезпечила функціонування  наступних галузей:

 • державне управління – 2 121,7тис.грн. (3,1% від загальної суми видатків);
 • освіта – 5 946,0тис.грн.( 8,8%);
 • охорона здоров’я – 11 977,5тис.грн. ( 17,8%)
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 45 554,1тис.грн. (67,6%);
 • житлово-комунальне господарство – 321,5тис.грн. (0,5%);
 • культура та мистецтво –205,7тис.грн. (0,3%);
 • інші галузі – 1 238,0тис.грн. (1.8%) 

За рахунок фінансування галузей бюджетної сфери проведено видатки на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 16 355,4тис.грн. (24,3% від загальної суми видатків);
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 284,7тис.грн. (0,4%);
 • продукти харчування – 310,0тис.грн. (0,5%);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  –  2 126,6тис.грн.(3,3%);
 • соціальне забезпечення – 45 153,0тис.грн. (67,0%);
 • інші видатки  – 3 134,8тис.грн. (4,5%)  

За рахунок видатків на утримання бюджетних установ заробітну плату у районі отримує 365 працівників бюджетної сфери, середньомісячний фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 2 781,0тис.грн.

За січень-червень з державного бюджету до бюджету району надійшло 657,6тис.грн. базової дотації, 1 173,7тис.грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та 796,0тис.грн. іншої дотації, що забезпечило виконання планового показника в повному обсязі.

Крім того, на проведення видатків по відповідних галузях отримано освітньої субвенції в обсязі  3 192,7тис.грн. та медичної – 12 052,7тис.грн., що відповідає затвердженим  плановим показникам.

У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення за  рік з державного бюджету районним бюджетом отримано та перераховано головному розпоряднику коштів (УПСЗН)  45 090,1тис.грн., в тому числі:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 31 502,4тис.грн.;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 5 291,8тис.грн.;

–  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7 888,4тис.грн.;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 407,5тис.грн.

Протягом І півріччя поточного року до районного бюджету з інших місцевих та обласного бюджетів  на вирішення питань соціального характеру перераховано 784,1тис.грн. «Інших субвенцій», а саме:

– Топорищенською сільською радою   – 49,8тис.грн.;

– Радицькою сільською радою              – 16,0тис.грн.;

– Іршанською селищною радою          – 235,6тис.грн.;

– Новоборівською селищною радою  – 126,5тис.грн.;

– Хорошівською селищною радою     – 126,8тис.грн.;

– обласним бюджетом                          – 229,4тис.грн.

Враховуючи власні доходи та трансфертні платежі фінансування   всіх захищених статей видатків бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснювалось вчасно та в повному обсязі.

Станом на 1 липня 2019 року  відсутня прострочена кредиторська заборгованість.

Начальник відділу фінансів Лариса Пуліновська


Схожі новини

Залишити відповідь