Головне меню

Інформація про виконання бюджету Хорошівського району за 2019 рік

Протягом 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 9 944,1тис.грн. власних доходів,  що на 475,9тис.грн. менше ніж затверджений органами місцевого самоврядування плановий показник з урахуванням внесених змін.  Недоотримано до 2018 року  407,5тис.грн.

Враховуючи наявний контингент платників податків доходну частину загального фонду бюджету району формували 11 джерел доходів. За звітний період недосягли планового показника 4 джерела доходів, а саме:

 • податок на доходи фізичних осіб;
 • акцизний податок;
 • єдиний податок на підприємницьку діяльність;
 • податок на майно.

Як і у 2018 році основними  бюджетоутворюючим джерелами доходів є податок на майно (в т.ч. плата за землю) та податок на доходи фізичних осіб.

Податку на майно суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами сплачено 4 183,5тис.грн.тис.грн. Втрати доходів від невиконання планового показника склали 62,7тис.грн., або виконання склало 98,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року даного податку надійшло на 121,2тис.грн. більше. Частка платежів за користування землями в даному платежі становить 96,0% або 4 015,1тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  мобілізовано 168,4тис.грн. або 4,0%. В загальній сумі надходжень плати за замлю частка юридичних осіб складає 98,0%, або 3 936,5тис.грн. Використання земель на умовах оренди дало можливість залучити  до місцевих бюджетів району кошти в сумі 3 803,9тис.грн., що становить 94,7%  загальної суми даного платежу.

Плата за землю згідно Бюджетного кодексу України є джерелом доходів який надходить до сільських та селищних бюджетів. Питома вага надходжень плати за землю в обсязі доходів Топорищенської сільської ради склала у 2019 році 54,4% проти 51,4% у 2018 році та Радицької – 77,2% відповідно 76,5% .

Податку на доходи фізичних осіб при плані  3 516,4тис.грн. до районного бюджету надійшло 3 295,9тис.грн., недоотримано 220,5тис.грн. Питома вага даного податку в структурі надходжень  бюджету  становить 33,1%. Найбільшими платниками є бюджетні установи району. В порівнянні з  2018 роком надходження зменшились на 207,7тис.грн., або на 5,9%.

Рентної плати за використання лісових ресурсів надійшло 162,9тис.грн., що забезпечило виконання планового показника, додаткові надходження склали 0,5тис.грн. До бюджету Топорищенської сільської ради сплачено 51,4тис.грн., Радицької – 11,4тис.грн. та районного бюджету 100,0тис.грн.

Плановий показник на рік по акцизному податку по Топорищенському сільському бюджету – 960,0тис.грн. Фактичні надходження склали 776,0тис.грн. до плану недоотримано 184,0тис.грн.

Крім вищезгаданих платежів, доходну частину бюджету формують платежі, питома вага яких в загальному обсязі є незначною, проте це дає можливість забезпечувати вчасні та в повному обсязі розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями, проводити розрахунки за спожиті енергоносії, медикаменти та продукти харчування. Так, до зведеного бюджету району надійшло єдиного податку на підприємницьку діяльність 1 122,2тис.грн., плати за надання адміністративних послуг – 248,1тис.грн., орендної плати за використання майна комунальної власності – 67,4тис.грн. та інших платежів – 88,1тис.грн.

У звітному періоді питома вага надходжень районного бюджету в загальній сумі доходів склала 37,4%, або 3 722,2тис.грн., Топорищенського сільського бюджету – 46,4% (4 616,0тис.грн)  та Радицького сільського бюджету – 16,2% (1 605,9тис.грн.)

За звітний рік видаткова частина бюджету склала 126 698,5 тис.грн. та забезпечила функціонування  наступних галузей:

 • державне управління – 4 896,9тис.грн. (3,9% від загальної суми видатків);
 • освіта – 10 085,3тис.грн.( 8,0%);
 • охорона здоров’я – 26 663,6тис.грн. ( 21,0%)
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 81 642,4тис.грн. (64,4%);
 • житлово-комунальне господарство – 592,5тис.грн. (0,5%);
 • культура та мистецтво – 426,2тис.грн. (0,3%);
 • інші галузі – 2 391,6тис.грн. (1,9%) 

За рахунок фінансування галузей бюджетної сфери проведено видатки на:

 • оплату праці з нарахуваннями -34 153,2тис.грн. (27,0% від загальної суми видатків);
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 549,0тис.грн. (0,4%);
 • продукти харчування – 613,3тис.грн. (0,5%);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  – 3 851,0тис.грн.(3,0%);
 • соціальне забезпечення – 80 923,3тис.грн. (63,9%);
 • інші видатки  – 6 608,7тис.грн. (5,2%)  

     За рахунок видатків на утримання бюджетних установ заробітну плату у районі отримує 367 працівники бюджетної сфери, середньомісячний фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 2 627,2 тис.грн.

За звітний рік з державного бюджету до бюджету району надійшло 1 315,6тис.грн. базової дотації, 2 348,7тис.грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та 1 320,0тис.грн. іншої дотації.

Крім того, на проведення видатків по відповідних галузях отримано освітньої субвенції в обсязі  5 283,1тис.грн. та медичної – 106,4тис.грн., що відповідає затвердженим  плановим показникам.

У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення за  рік з державного бюджету районним бюджетом отримано та перераховано головному розпоряднику коштів (УПСЗН) 80 317,0тис.грн., в тому числі:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 64 741,0 тис.грн.;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 5 887,9тис.грн.;

–  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 8 692,6тис.грн.;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 995,5тис.грн.

Протягом 2019 року до районного бюджету з інших місцевих бюджетів   надійшло 1 653,4тис.грн. «Інших субвенцій», а саме:

– Топорищенською сільською радою – 100,6 тис.грн.;

– Радицькою сільською радою – 61,1тис.грн.;

– Іршанською селищною радою ОТГ – 261,6тис.грн.;

– Новоборівською селищною радою ОТГ  – 270,0 тис.грн.;

– Хорошівською селищною радою ОТГ – 476,8тис.грн.;

–  Барашівською сільською радою ОТГ – 20,0

Враховуючи власні доходи та трансфертні платежі фінансування   всіх захищених статтей видатків бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснювалось вчасно та в повному обсязі.

Станом на 1 січня 2020 року   у зв’язку із невиконанням доходної частини бюджету в органах казначейства рахувалась кредиторська заборгованість по заробітній платі працівників бюджетних установ термін якої не настав у розмірі 240,0тис.грн, та заборгованість по предметах та матеріалах по відділу освіти.

Начальник відділу фінансів Хорошівської РДА Лариса Пуліновська


Схожі новини

Залишити відповідь