Головне меню

Про виконання Хорошівського районного бюджету за 2019 рік

Протягом 2019 року до загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 3722,1тис.грн., що на 213,0тис.грн. менше в порівнянні з затвердженим районною радою плановим показником з урахуванням внесених змін та менше від надходжень  минулого року на 104,7тис.грн.

Протягом звітного року до спеціального фонду районного бюджету  надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 694,8тис.грн., що менше від затвердженого плану на цей період  на 353,2тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 88,5%. При плані з урахуванням внесених змін 3516,4тис.грн. до бюджету надійшло 3295,9тис.грн. податку, не забезпечено виконання на 220,5тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року даного платежу надійшло на 207,7тис.грн. менше.

Надходження  від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності є незначними і становлять 67,5тис.грн., додатково до плану надійшло 4,5тис.грн. В порівнянні з 2018 роком бюджет недоотримав 14,8тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг протягом звітного року надійшло 245,2тис.грн., що забезпечило виконання планового показника та дало можливість додатково до бюджету мобілізувати 2,8тис.грн., до минулого року відбулось зменшення на 14,8тис.грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за 2019 рік становили 120 554,1тис.грн.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55  Бюджетного кодексу України.

Видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Охорона здоров’я» склали 26663,6тис.грн. , в тому числі на фінансування центральної районної лікарні – 25597,6тис.грн. та на фінансування заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенцій з державного та місцевого бюджетів – 1066,0тис.грн.

Фінансування даної галузі здійснювалось як за рахунок медичної субвенції із державного бюджету, медичної субвенції, переданої із бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також за рахунок  власних надходжень районного бюджету, які були спрямовані на оплату енергоносіїв.

Питома вага видатків на галузь у загальному обсязі районного бюджету становить 22,1%. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 20954,4тис.грн. або 81,9%, медикаменти для пролікованих хворих – 549,0тис.грн. (2,1%), продукти харчування – 374,9тис.грн. (1,5%) та спожиті комунальні послуги та енергоносії –2299,9тис.грн. (9,0%) 

На  галузь «Освіта» спрямовано 10085,3тис.грн., з них на фінансування дошкільної освіти – 853,7тис.грн., загальної середньої освіти –   8754,0тис.грн. Видатки на школи проведено за рахунок освітньої субвенції в розмірі 5428,6тис.грн.На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 8048,1тис.грн., або 79,8 % , оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв 1349,6тис.грн., або 13,4 %.

На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за рахунок трансфертів із державного та місцевих бюджетів спрямовано 81329,6тис.грн., з них на оплату пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги – 5887,9тис.грн.,  на надання пільг та субсидій населенню на відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу – 8692,6тис.грн., послуг зв’язку, пільговий проїзд населення та послуги зв’язку – 329,6тис.грн., та надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 66356,5тис.грн.

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведені видатки в обсязі 403,3тис.грн.,

На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 1629,1тис.грн.

Аналізуючи виконання  бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. За звітний рік на виплату заробітної плати з нарахуваннями по всіх галузях, на видатки  які здійснюються з районного бюджету спрямовано 30896,7тис.грн., оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 3673,1тис.грн., продуктів харчування – 613,3тис.грн. та використаних медикаментів – 549,0тис.грн.

За 2019 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету 1315,6тис.грн. базової дотації, що становить 100,0%  до затвердженого плану.

До загального фонду районного бюджету надійшли субвенції з державного бюджету, а саме:

  • виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 64741,0тис.грн.;
  • надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу – 14580,5тис.грн.;
  • утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 995,5тис.грн.

Протягом звітного року до районного бюджету з інших місцевих бюджетів району на вирішення питань соціального характеру перераховано 1190,1тис.грн. «Інших субвенцій», а саме:

– Топорищенською сільською радою – 100,6тис.грн.;

– Радицькою сільською радою – 61,1тис.грн.;

– бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1028,4тис.грн.


Схожі новини

Залишити відповідь