Хорошівська районна державна адміністрація в Житомирській області
ВВ РДА >>> сторінки >>> Відділ організаційної роботи, діловодства та контролю

 

Відділ організаційної роботи, діловодства та контролю

 

 

 

Структура відділу:


Начальник відділу  Кучер Ірина Миколаївна
тел. (04145) 3-17-91

 

Головний спеціаліст  Федоренко Тетяна Василівна
тел. (04145) 3-15-31

 

Головний спеціаліст Шишук Світлана Петрівна
тел. (04145) 3-24-55

 

Провідний інспектор Тищенко Наталія Петрівна
тел. (04145) 3-12-45

 

Провідний інспектор Майтак Олена Миколаївна
тел. (04145) 3-23-04

 

 

Відділ є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації. У своїй діяльності підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

 

Основними завданнями відділу є:

  • організаційне, методичне, інформаційне та кадрове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
  • опрацювання проектів розпоряджень, доручень, розробка проектів розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
  • перевірка виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами держадміністрації, вивчення і узагальнення досвіду роботи цих органів та надання практичної допомоги у її поліпшенні, розробка пропозицій про удосконалення їх діяльності, здійснення контролю за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства і доручень голови райдержадміністрації;
  • аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
  • опрацювання проектів планів роботи райдержадміністрації;
  • здійснення організаційного забезпечення засідань колегій, нарад, семінарів, що проводяться головою райдержадміністрації;
  • проведення, відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботи, пов´язаного з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вжиття заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;
  • узагальнює і розглядає матеріали по відзначенню пам´ятних дат, історичних подій;
  • підготовка та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань тощо;
  • виконання інших функцій, відповідно до законодавства, за дорученням голови райдержадміністрації.