Хорошівська районна державна адміністрація в Житомирській області
ВВ РДА >>> АДМІНІСТРАЦІЯ >>> ВАКАНСІЇ

 

 

В А К А Н С І Ї

 

Хорошівська райдержадміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державного службовця категорії „Б”, завідувача  сектору агропромислового розвитку управління соціально-економічного розвитку  Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державного службовця категорії „Б”,

завідувача сектору агропромислового розвитку управління агропромислового розвитку  

Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Здійснення керівництва діяльністю сектору  та забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва та гарантування продовольчої безпеки держави.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району.

Організовує роботу з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, охорони праці та техніки безпеки.

Здійснює підготовку пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5200,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2017 рік.

 Документи приймаються за адресою: 12101, Житомирська область, смт.   Хорошів, вул. Героїв України, 6, праве крило, 4-ий поверх, каб. 54

  до 17 год. 00 хв.  19 березня 2018 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

-

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

23 березня  2018 року о 10.00 за адресою: 

12101, Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Героїв України, 6

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

   Ковальчук Сергій Віталійович

 тел. 0961278986

   ekonomikavolvol@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти  не нижче магістра

 

2.

 

Досвід роботи

 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

 

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

 

Лідерство

 

ведення ділових переговорів;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

  досягнення кінцевих результатів.

 

2.

 

Прийняття ефективних рішень

 

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати з великими масивами інформації;

  встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

 

3.

 

Комунікація та взаємодія

 

співпраця та налагодження партнерської взаємодії

 

4.

 

Впровадження змін

 

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

  оцінка ефективності здійснених змін

 

5.

 

Управління організацією роботи та персоналом

 

вміння працювати в команді та керувати командою;

  вміння розв’язання конфліктів

 

6.

 

Особистісні компетенції

 

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

незалежність та ініціативність;

  вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

   

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

1) Закон України «Про очищення влади»;

2) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 4) накази Міністерства агропромислового політики та продовольства України; інші нормативні документи, з питань агропромислового господарства.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування.

 

4.

Технічні вміння  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення