Головне меню

Управління соціально-економічного розвитку Хорошівської районної державної адміністрації

Юридична адреса:

вул. Героїв України, 6

смт. Хорошів, 12101

Графік роботи:

Початок роботи  800
Кінець роботи  1700

Обідня перерва  з 1200 до 1300
Вихідні:  субота, неділя, святкові дні

 

Телефон: 8 (04145) 3-18-95

email: ekonomikavolvol@ukr.net

Начальник управління – Федоренко Тетяна Василівна

 

         Основними  завданнями  Управління є забезпечення реалізації на території району:

 • державної політики у сфері економічного  і  соціального  розвитку;
 • державної аграрної політики;
 • державної цінової політики;
 • єдиної державної зовнішньоекономічної політики;
 • державної промислової політики;
 • державної політики  у  галузях транспорту та зв’язку;
 • державної політики з питань:
 • інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 • розвитку підприємництва;
 • торгівлі та побутових послуг;
 • розвитку інфраструктури;
 • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Управління у своїй структурі має:

1) відділ економічного розвитку;

-державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців

2) сектор агропромислового розвитку;

3) головний спеціаліст з питань державної реєстрації.

Відділ економічного розвитку:
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного та культурного розвитку галузей економіки району;
 • бере участь у підготовці проекту регіональної стратегії розвитку та забезпечує підготовку звітів про її виконання в межах своєї компетенції на території району;
 • бере участь у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;
 • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району;
 • забезпечує контроль за виконанням відповідних показників програми економічного і соціального розвитку району;
 • здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району;
 • здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району;
 • готує пропозиції, спрямовані на ефективне проведення та реалізацію програми економічних реформ в районі;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні пи­тань соціально-економічного розвитку відповідних територій, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
 • розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, сприяє її виконанню та здійснює контроль за виконанням;
 • сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 • сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • готує пропозиції щодо надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 • аналізує роботу промислових підприємств району;
 • веде облік та координує роботу підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
 • аналізує тенденції розвитку каменедобувних підприємств району;
 • бере участь у:
 1. виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;
 2. розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг.
 • інформує суб’єктів підприємницької діяльності, розташованих на території району, про пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва;
 • сприяє у проведенні переговорів з питань створення в районі спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначенні перспективних об’єктів та напрямів інвестування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 • забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій у виставково-ярмаркових заходах;
 • інформує підприємства, установи та організації різних форм власності щодо можливості встановлення вигідних зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними партнерами;
 • сприяє в забезпеченні виконання в районі державних програм з європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців
 • забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • забезпечує ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • забезпечує ведення та зберігання реєстраційних справ;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Сектор агропромислового розвитку:
 • аналізує стан та тенденції розвитку агропромислового комплексу району;
 • готує пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сферах ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин;
 • бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереження меліоративних земель, подає  пропозиції за результатами проведення моніторингу  родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • сприяє у забезпеченні дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
 • здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями агропромислової галузі законодавства про працю, своєчасної виплати заробітної плати  та її виплати в розмірі, не менше мінімального;
 • вживає заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасності і повноти сплати податків та інших обов’язкових платежів підприємствами, установами, організаціями агропромислової галузі;
 • вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 • забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 • здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
 • забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках;
 • формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
 • проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;
 • формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси.  Приймає участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.
Головний спеціаліст з питань державної реєстрації

здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме: встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.